Offroad kurz polygon Most

Máš nové auto a chceš zjistit jeho limity?

Chceš se naučit bezpečně zdolávat nástrahy těžkého terénu?


Charakter kurzu:

 

Kurz obsahuje:


Procvičíme:

 

Naučíme vás využívat tyto jízdní režimy:

 

Cena zahrnuje:

 

Lokalita:

offroadový polygon při autodromu Most, Tvrzova 5, 434 01 Most, Ústecký kraj, GPS: 50.5198981N, 13.6075308E

 

Příplatky:

 

Poukazy a rezervace termínu: 


Omezení odpovědnosti:

 

Ostatní:

Podmínky

Něco vám do offroad kurzu v Mostě vlezlo? Nevadí, rezervovaný termín lze u instruktora zrušit. Zrušíte-li svou účast na již rezervovaném termínu do 10 dní před zahájením, můžete si zvolit termín náhradní, v opačném případě kurzovné (cena poukazu) bez nároku na náhradu propadá. Kurz se koná za každého počasí! Dostavíte-li se na místo srazu později, má instruktor právo zkrátit délku kurzu o míru vašeho zpoždění. Na jednotlivé opozdilce se na místě srazu nečeká, kurz bude zahájen i s jedním účastníkem. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit čas zahájení, informovat bude zákazníka nejpozději 24 hodin předem. O změnách pořadatel informuje formou emailu (do 48 hodin před konáním), nebo SMS či telefonním hovorem. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit termín z důvodu místních omezení, obsazenosti polygonu, nemoci instruktora, poruchy vozidla nebo vyšší moci, přičemž zrušení termínu není důvodem pro navrácení finančního plnění zákazníkům. Byl-li termín zrušen ze strany pořadatele, má zákazník právo službu odebrat v termínu náhradním. Zákazník má právo navržený termín odmítnout, bere však na vědomí, že zájem ze strany zákazníků je vysoký a instruktor je dost časově vytížený. Obě strany se zavazují k tomu, že vyvinou maximální úsilí za účelem stanovení oboustranně vyhovujícího řádného či náhradního termínu. Nedovolí-li zaneprázdněnost zákazníka či instruktora dodat službu v daném roce, souhlasí zákazník s dodáním služby v roce budoucím. Pořadatel nevrací finanční plnění takovému zákazníkovi, který nebyl ochotný se domluvit na oboustranně vhodném termínu nebo odmítl službu odebrat v termínu náhradním či budoucím roce. Náhradní termín bude v souladu s časovými možnostmi instruktora a platností poukazu. Účastník je povinný se pohybovat jen ve vymezeném prostoru,  neuposlechnutí může znamenat ukončení zážitku a náhradu způsobených škod účastníkem. Pořadatel neodbavuje prošlé poukazy. Doba platnosti lze prodloužit, prošlý poukaz lze oživit, zpoplatněno dle platného ceníku služeb vystavovatele.