Offroad kurz pro 3 osoby ve vlastním voze, Litoměřicko

Máš nové auto a chceš zjistit jeho limity?

Nemáš kde jezdit?

Chceš se naučit bezpečně zdolávat nástrahy těžkého terénu?

Charakter kurzu:

 • privátní celoroční offroad kurz ve vlastním voze

 • jízda ve středním i těžkém terénu

 • vhodné pro ženy a muže s oprávněním sk. B

 • maximální počet účastníků: 3

 • účastníci se mohou za volantem střídat

 • doba trvání kurzu: 3 hodiny
  (až 180 minut užitečné praxe v terénu)

 • není nutné mít předchozí zkušenosti s jízdou v terénu

 • jezdíme na offroad polygonu pestrým terénem

 • cena 2899

Kurz obsahuje/co vás naučíme:

 • pronájem instruktora

 • vjezd 1 vozu na privátní tratě

 • instruktáž offroad funkcí

 • instruktáž během průjezdu terénem

 • jízda do prudkých svahů, sjezdy, boční náklony, křížení náprav…

 • jízda v blátě, na sněhu (dle počasí)

 • tipy jak nezapadnout na sněhu či blátě, jak se dostat ze závěje nebo příkopu

 • techniky rozhoupávání

 • jaký rychlostní stupeň používat v různých podmínkách

 • kde zatížit auto

 • sdělíme limity stroje, dáme užitečné rady

 • pilování správného ovládání

 • obsah, náročnost terénu a trasu přizpůsobíme vašim požadavkům a schopnostem vozu

 • vyproštění vozu, použití navijáku (volitelné)

 • za co uvázat lano, kudy a jak táhnout

 • instruktor předvede, jak se dá s vozem jet (volitelné)

V terénu využijete:

 • přidání pohonu druhé nápravy

 • downhill asistent

 • redukce

 • uzávěrka diferenciálu

 • různé módy


Období a lokalita:

Pořádáme celoročně za každého počasí.

Motokrosový areál Ječovice, okres Litoměřice, Ústecký kraj
GPS: 50.3510636N, 14.0551525E

Příplatky:

 • prodloužení o 30 minut: 1250 Kč

 • doprovod druhého vozidla pro vyprošťování: 2500 Kč

 • barevné osvědčení o absolvování kurzu včetně jména, velikost A4, zaslání PDF na mail: 300 Kč

 • fotodokumentace ze zážitku, download z odkazu: 450 Kč

 • vide ze zážitku, sestříhané: 1100 Kč

Poukazy a rezervace termínu:

 • u tohoto zážitku nevyhlašujeme předem termíny konání

 • termín konání domlouvá vlastník poukazu s instruktorem

 • zážitek prodáváme formou dárkových poukazů s roční platností

 • zážitek kupte na webu, mailem obdržíte pokyny k platbě

 • po uhrazení ceny zážitku mailem zašleme voucher (formát JPG)

 • poukaz buď darujte nebo využijte osobně

 • držitel poukaz uplatní na: 4x4@offroadkurzy.cz

 • termín rezervujte min. 3 dny předem, zážitek nelze hradit v hotovosti až na místě!

 • poplatek za prodloužení platnosti poukazu o 7 dní 100 Kč

Omezení odpovědnosti:

 • pořadatel, instruktor ani majitel pozemků či provozovatel polygonu není odpovědný za ztráty nebo újmy na majetku či zdraví účastníků

 • každý řidič je zodpovědný za škody, které v průběhu ovládání vozidla způsobí

 • účastnit se mohou jen stroje bez sáknoucích nebo unikajících provozních kapalin a ve způsobilém stavu

 • vozy nejsou mimo veřejné komunikace pojištěny, veškeré škody na majetku a zdraví jdou k tíži účastníka bez možnosti uplatnit standardní autopojištění


Ostatní:

 • majitelům pozemků platíme za vjezd

 • každý účastník před jízdou podepíše seznámení s bezpečnostními pravidly a riziky

 • foto je ilustrační

 • kód zážitku: 504M

Podmínky

Něco vám do soukromého offroad kurzu pro uzavřenou společnost vlezlo? Nevadí, rezervovaný termín lze u instruktora zrušit. Zrušíte-li svou účast na již rezervovaném termínu do 10 dní před zahájením, můžete si zvolit termín náhradní, v opačném případě kurzovné (cena poukazu) bez nároku na náhradu propadá. Kurz se koná za každého počasí! Dostavíte-li se na místo srazu později, má instruktor právo zkrátit délku kurzu o míru vašeho zpoždění. Na jednotlivé opozdilce se na místě srazu nečeká, kurz bude zahájen i s jedním účastníkem. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit místo a čas zahájení, informovat bude zákazníka nejpozději 24 hodin předem. O změnách pořadatel informuje formou emailu (do 48 hodin před konáním), nebo SMS či telefonním hovorem. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit termín z důvodu místních omezení, nemoci nebo vyšší moci, přičemž zrušení termínu není důvodem pro navrácení finančního plnění zákazníkům. Byl-li termín zrušen ze strany pořadatele, má zákazník právo službu odebrat v termínu náhradním. Zákazník má právo navržený termín odmítnout, bere však na vědomí, že zájem ze strany zákazníků je vysoký a instruktor je časově vytížený. Obě strany se zavazují k tomu, že vyvinou maximální úsilí za účelem stanovení oboustranně vyhovujícího řádného či náhradního termínu. Nedovolí-li zaneprázdněnost zákazníka či instruktora dodat službu v daném roce, souhlasí zákazník s dodáním služby v roce budoucím. Pořadatel nevrací finanční plnění takovému zákazníkovi, který nebyl ochotný se domluvit na oboustranně vhodném termínu nebo odmítl službu odebrat v termínu náhradním či budoucím roce. Náhradní termín bude v souladu s časovými možnostmi instruktora a platností poukazu. Účastník je povinný se pohybovat jen ve vymezeném prostoru, neuposlechnutí může znamenat ukončení zážitku a náhradu způsobených škod účastníkem. Pořadatel neodbavuje prošlé poukazy. Doba platnosti lze prodloužit, prošlý poukaz lze oživit, zpoplatněno dle platného ceníku služeb vystavovatele.