Privátní kurz: obsluha navijáku a heveru

Charakter kurzu:

 • odborný zážitkový kurz konaný venku

 • jen zábavná a užitečná praxe

 • všechny techniky si budete moci sami vyzkoušet a několikrát procvičit

 • ukážeme si vždy několik možností, jak danou situaci vyřešit

 • budete se muset dostat z mnoha reálných krizových situací

 • čistá doba praktické výuky: až 90 minut

 • minimální počet účastníků: 1

 • kód zážitku: 298M

 • cena 3499 Kč


Co se naučíte:

 • uvázat lano kolem stromu

 • založit pevný bod

 • používat naviják

 • vytvořit kladkostroj

 • vytvořit kotvu

 • založit hever a zvednout správnou část vozu

 • zatížit ty kola, které nemají kontakt s terénem

 • použít kinetické lano (pokud budou v terénu dva vozy)

 • dáme vám mnoho užitečných rad a prozradíme pár fíglů


Pro koho je kurz vhodný?

 • pro začínajícího offroaďáka

 • pro kohokoliv, kdo chce zažít adrenalin v extrémním terénu

 • pro chlapy, kteří se chtějí zdokonalit v práci s vyprošťovací technikou

 • jednotlivce, dvojice i skupiny přátel (od 15 let)

 • není nutné mít řidičský průkaz nebo vlastní vůz


Cena obsahuje:

 • plnou pozornost instruktora

 • zajištění vozu s navijákem a heverem (řídí instruktor)

 • amortizaci vyprošťovací techniky

 • pronájem pozemku

 • účast jedné osoby na kurzu


Kurz lze absolvovat s vlastním vozem, pokud:

 • má pohon všech kol, vzorek do těžkého terénu, vyšší světlost a naviják


Období a termín:

 • od dubna do listopadu

 • rezervace termínu možná po uhrazení kurzovného

 • termín domlouvá zákazník s instruktorem tak, aby vyhovoval oběma

 • již jednou domluvený (vzájemně odsouhlasený) termín by zákazník neměl rušit


Příplatky:

 • příplatek za prodloužení o 30 minut: 1200 Kč

 • každá další osoba: 800 Kč

 • možnost výměny zážitku za jiný (v době platnosti voucheru): 300 Kč

 • zaslat voucher na adresu do 12 dní (tisk, poštovné a balné): 400 Kč

 • osvědčení o absolvování kurzu včetně jména, velikost A4, zaslání PDF na mail: 300 Kč

 • fotodokumentace z kurzu, download z odkazu: 450 Kč

Poukazy a rezervace termínu:

 • u tohoto kurzu předem nevyhlašujeme termíny konání

 • prodáváme formou dárkových poukazů s platností 365 dní

 • objednejte na webu, zašleme pokyny k uhrazení

 • po uhrazení kurzovného zašleme dárkový poukaz (barevné JPG)

 • poukaz buď darujte nebo využijte osobně

 • termín konání domlouvá držitel poukazu s instruktorem minimálně 14 dní předem

 • prodloužení platnosti poukazu o 7 dní za 100 Kč


Omezení odpovědnosti:

  • pořadatel, instruktor ani majitel pozemků není odpovědný za újmy na majetku či zdraví účastníků

  • každý účastník je zodpovědný za škody, které v průběhu zážitku svým úmyslným nebo nedbalým jednáním zaviní

  • veškeré škody na majetku, životním prostředí či zdraví jdou k tíži osoby, jež je zavinila

  • vezmete-li vlastní vůz, není na offroadových polygonech pojištěno, případné škody jdou k tíži vlastníka vozu

  • foto je ilustrační

Podmínky:

Něco vám do výuky práce s navijákem a heverem vlezlo? Nevadí, rezervovaný termín je možné zrušit u instruktora. Zrušíte-li svou účast na již rezervovaném termínu do 48 hodin před zahájením, můžete si zvolit termín náhradní, v opačném případě cena zážitku (kurzovné) bez nároku na náhradu propadá. Kurz se koná za každého počasí, včetně sněhové pokrývky. Vlhko a promáčená půda je výhodou. Dostavíte-li se na místo srazu později, má instruktor právo zkrátit délku kurzu o míru vašeho zpoždění. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit čas zahájení. O změnách pořadatel informuje formou emailu (do 48 hodin před konáním), nebo SMS či telefonním hovorem. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit termín z důvodu nemoci nebo vyšší moci, přičemž zrušení termínu není důvodem pro navrácení ceny zážitku zákazníkovi. Byl-li termín zrušen ze strany pořadatele, má zákazník právo službu odebrat v termínu náhradním. Obě strany se zavazují k tomu, že vyvinou maximální úsilí za účelem stanovení oboustranně vyhovujícího termínu. Pořadatel nevrací finanční plnění takovému zákazníkovi, který nebyl ochotný se domluvit na oboustranně vhodném termínu nebo odmítl službu odebrat v termínu náhradním. Náhradní termín bude v souladu s časovými možnostmi instruktora a platností poukazu. Nedovolí-li zaneprázdněnost zákazníka či dodavatele dodat službu v daném kalendářním roce, souhlasí zákazník s dodáním služby v roce budoucím.