Offroad kurz: technická jízda mezi tyčemi

Zjisti limity svého SUV nebo offroadu v terénu.

Nauč se bezpečně zdolávat terénní nástrahy.

Získej přesnost a odhad. Technická jízda mezi kužely, křížení náprav a jiné...

 

Charakter kurzu:Kurz obsahuje:V terénu využijete:Období a lokalita:

březen až prosinec za každého počasí

Český ráj, Liberecký kraj, sraz Komenského 1361, 51 01 Turnov, GPS: 50.5897769N, 15.1620864EPříplatky:


 

Poukazy a rezervace termínu: Omezení odpovědnosti:Ostatní:

Podmínky:

Něco vám do soukromého tréninku trialového ježdění v terénu vlezlo? Nevadí, rezervovaný termín lze u instruktora zrušit. Zrušíte-li svou účast na již rezervovaném termínu do 10 dní před zahájením, můžete si zvolit termín náhradní, v opačném případě cena zážitku (poukaz) bez nároku na náhradu propadá. Zážitek se koná za každého počasí! Dostavíte-li se na místo srazu později, má instruktor právo zkrátit délku zážitku o míru vašeho zpoždění. Na jednotlivé opozdilce se na místě srazu nečeká, zážitek bude zahájen i s jedním účastníkem. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit místo a čas zahájení, informovat bude zákazníka nejpozději 24 hodin předem. O změnách pořadatel informuje formou emailu (do 48 hodin před konáním), nebo SMS či telefonním hovorem. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit termín z důvodu nemoci nebo vyšší moci, přičemž zrušení termínu není důvodem pro navrácení finančního plnění zákazníkům. Byl-li termín zrušen ze strany pořadatele, má zákazník právo službu odebrat v termínu náhradním. Zákazník má právo navržený termín odmítnout, bere však na vědomí, že zájem ze strany zákazníků je vysoký a instruktor je časově vytížený. Obě strany se zavazují k tomu, že vyvinou maximální úsilí za účelem stanovení oboustranně vyhovujícího řádného či náhradního termínu. Nedovolí-li zaneprázdněnost zákazníka či instruktora dodat službu v daném roce, souhlasí zákazník s dodáním služby v roce budoucím. Pořadatel nevrací finanční plnění takovému zákazníkovi, který nebyl ochotný se domluvit na oboustranně vhodném termínu nebo odmítl službu odebrat v termínu náhradním či budoucím roce. Náhradní termín bude v souladu s časovými možnostmi instruktora a platností poukazu. Účastník je povinný se pohybovat jen ve vymezeném prostoru,  neuposlechnutí může znamenat ukončení zážitku a náhradu způsobených škod účastníkem.